خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی در ادامه رقابت های کافا/جوانان ایران امروز به مصاف افغانستان می روند