خانه منهای پرسپولیسلیگ برترشاهین بوشهر بازیکن شاهین بوشهر: گرما تمرین می کنیم چون نورافکن نداریم / بالاترین قرارداد ما فقط ۶۰۰ میلیون است