خانه منهای فوتبال دردسرهای خرید بلیط لیگ والیبال ملت‌های جهان به میزبانی ارومیه / مراجعه ۱۵۰ هزار نفر در ۳ دقیقه اول