خانه لژیونرها وقتی خاطرات طلایی موشک زنده شد
درخشش طارمی و حسرت از دست دادن گلزنی که امید اول سرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بود