خانه پرسپولیس دربی 97؛ رونمایی از ترکیب پرسپولیس برای بازی با استقلال