خانه اخبار خیابانی، گزارشگر بازی ایران و کره جنوبی/ پخش HD با ۱۲ دوربین