خانه پرسپولیس زادمهر: عبدی پنالتی دربی را جبران کرده؛ پرسپولیس باید ۹۹ را تبدیل به ۱۰۰ کند
خوشا به‌حال تیمی که همه مهاجمانش بوی گل می‌دهند