خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس خوردبین: نمی‌توانند قهرمان شوند، می‌خواهند پرسپولیس هم قهرمان نشود/گل‌محمدی، ترکیب و روش مناسب را پیدا کرده است