خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی VAR و دورنماي متفاوت؛ بازي با امارت يک اخراج اصلاح شد و در بازي با کره يک پنالتي از دست رفت
خودکشی