خانه پرسپولیس خلیل زاده: باید می‌بردیم تا شانس صعود زنده بماند