خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی خلیل‌زاده: امیدوارم مزد زحمات‌مان را با صعود بگیریم