خانه پرسپولیس خلیل‌زاده: از هواداران به خاطر رای به من تشکر می‌کنم