خانه لیگ برترتراکتور خطیبی: برای کسب جام به مصاف پرسپولیس می‌رویم