خانه اخبار خداحافظی همیشگی تختی از تجریش پس از 52 سال / خانه‌ای که رفت، خیابانی که دیگر نیست