خانه اخبار خبر خوب برای الهلال قبل از رویارویی با پرسپولیس