خانه پرسپولیس نگرانی پیروانی طبیعی است
خان محمدی: پرسپولیس برای تکرار دبل باید از سد استقلال بگذرد