خانه پرسپولیس خان‌محمدی: بازی با استقلال تشریفاتی است