خانه پرسپولیس خانمحمدی: دفاع تیمی پرسپولیس مشکل دارد / بیرانوند بی‌انگیزه است