خانه پرسپولیس کلهر: بازیکن زیادی تیم را به حاشیه می‌برد؛ سپاهان حریف خطرناکی است
حیف است آل‌کثیر با حاشیه فوتبالش را کوتاه کند