خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس یک ماه سرنوشت ساز در انتظار تیم گل‌محمدی است
حیدری: پرسپولیس به خوبی صنعت نفت را مدیریت کرد