خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس حیدری: پرسپولیس باز هم قهرمان جام حذفی است / کرسی قوی نداشتیم بیرانوند انتخاب نشد