خانه پرسپولیس استقلال و سپاهان از پرسپوليس قهرمان الگو مي‌گيرند، ما از استقلال و سپاهان ناکام؟
حواس جمع