خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری حمید سوریان: تمامی تیم ها تمایل به برگزاری فینال در تهران را داشتند / چرخه انتخابی تیم ملی تمام و کمال انجام خواهد شد