خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی حلقه اتحاد در تمرین تیم امید/استیلى:تا آخرین لحظه یکدل و متحد مى مانیم