خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس به فینال آسیا خوشبینم؛ استفاده از پلی میکر تیم را آسیب‌پذیر می‌کند
حلالی: پرسپولیس مقابل صنعت نفت هدفمند بازی کرد