خانه استقلال عضو هیات مدیره استقلال:
حق پرسپولیس بود ۲-۳ گل دیگر بزند