خانه پرسپولیس رفتار غیرحرفه‌ای باشگاه پرسپولیس با ستاره‌های بی حاشیه
حق انصاری و ربیع خواه این نبود