خانه پرسپولیس هدیه هواداران به بشار
حضور گلزن اسبق در تمرین سرخپوشان