خانه پرسپولیس حضور دوباره شجاع خلیل زاده در تیم منتخب لیگ قهرمانان