خانه پرسپولیس نشریه قطری:
حضور خلیل‌زاده در الریان قطعی شد