خانه لیگ قهرمانان آسیا ورود نخستین گروه نظارتی AFC به دوحه
کنفدراسیون فوتبال آسیا با حضور تماشاگران مخالفت کرد