خانه فدراسیون فوتبال ورزش ایران «فقر علم مدیریت» دارد
حسین کلانی: مسئولان فوتبال را نمی‌شناسم