خانه پرسپولیس السد کادر فنی و بازیکنان قوی دارد
حسینی: دو تیم پرقدرت با هم بازی دارند