خانه پرسپولیس حسینی: الوحده تیم دست و پا بسته ای نبود/ شرایط سختی در گوا داریم