خانه پرسپولیس محمدخانی: قهرمان نشدن بس است؛ پرسپولیس باید امسال قهرمان آسیا شود
حریفان از پرسپولیس می‌ترسند، با ترس و لرز به زمین می‌روند