خانه پرسپولیس کفاشیان، رئیس اسبق فدراسیون فوتبال:
حذف سرخابی ها به نفع هیچکسی نیست