خانه لیگ قهرمانان آسیا حذف دو غول فوتبال عربستان از لیگ قهرمانان آسیا