خانه پرسپولیس از حمایت دایی و کریمی و پیشکسوتان عزیز ممنونم
حبیب کاشانی: آقای دادکان را اصلح تر از خود می دانم