خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری حاشیه های لیگ برتر کشتی قبل از آغاز رقابت ها !/ لیگ برتر آزاد با حضور  ۶ تیم استارت می خورد؟