خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی حاج صفی:فردا به فکر یک بازی تهاجمی خواهیم بود