خانه پرسپولیس برکناری مربی‌ای که در بحرانی‌ترین شرایط تیم ورشکسته را تحویل گرفته بی‌اخلاقی است
حاج رضایی: وقاحت عجیبی در فوتبال ما جاری است