خانه پرسپولیس سفر به هند کم لطفی AFC و فدراسیون قبلی به پرسپولیس بود
حاج‌رضایی: انتخاب خورشیدی توهین به جامعه فوتبال بود