خانه پرسپولیس مهره‌های هجومی پرسپولیس در نیم‌فصل دوم نقطه قوت تیم شدند و از حالا برای فصل بعد حریف می‌طلبند
جوخه آتش