خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی جهانبخش: می خواهیم با قدرت به جام جهانی صعود کنیم