خانه پرسپولیس جدال لفظی عضو هتاک هیات مدیره با معاون باشگاه پرسپولیس
جنجال‌سازی‌های رسول‌پناه تمامی ندارد