خانه پرسپولیس جمعه ساعت ۹؛ آغاز بلیت فروشی دیدار پرسپولیس – سپاهان