خانه پرسپولیس جلسه مدیران و پیشکسوتان پرسپولیس با نمایندگان مجلس برگزار شد