خانه لیگ برترگل گهر جلالی اخراج ۵ بازیکن را تایید کرد