خانه پرسپولیس جزئیات کامل از الزامات AFC و چگونگی حذف پرسپولیس و استقلال از آسیا/ نشست اضطراری سجادی با مدیرانپرسپولیس و استقلال