خانه اخبار لیگ قهرمانان آسیا
جریمه سنگین AFC برای تاخیر ورود به زمین